Aansprakelijkheid

Inhoud

Hoewel bij het gereedmaken en onderhouden van deze website (www.hydroton.nl) de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Hydroton B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Hydroton geen controle heeft. Hydroton draagt dus niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers, websites, databladen of documentatie.

Auteursrechten

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Hydroton B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het centrale e-mail adres, zoals weergegeven op de contactpagina

Algemene voorwaarden

Op offertes, opdrachtverstrekkingen, orderbevestigingen en leveranties zijn de algemene voorwaarden van Hydroton B.V. van toepassing.