Kwaliteitsbeleid ISO9001 Hydrauliek Hydroton_Certificaat Vakbekwaam

Kwaliteits­beleid

Om de hoge kwaliteit van onze producten te waarborgen wordt binnen Hydroton B.V. gewerkt volgens vaste procedures en met gestandaardiseerde documenten. Deze protocollen zijn vastgelegd in het ISO-9001 kwaliteitsmanagementsysteem, dat jaarlijks wordt geauditeerd door TÜV Nederland. Het kwaliteitshandboek is vervaardigd door Hydroton B.V., met als doel het kwaliteitsmanagementsysteem dusdanig vast te leggen dat door Hydroton B.V. ontwikkelde, gefabriceerde en geleverde producten c.q. diensten een marktbehoefte vervullen, overeenkomen met de verwachtingen en specificaties van klanten alsmede wettelijke regelingen, codes en standaarden. Het beleid van Hydroton B.V. is gericht op economisch succes voor de lange termijn en het vervullen van marktbehoefte en -verwachting door middel van strategie, personeelsbeleid, groei en efficiëntie.

Strategie

Door het ontwikkelen en leveren van producten en diensten die zich sterk onderscheiden en significante voordelen bieden, willen we ervoor zorgen dat klanten voor ons blijven kiezen.

Personeelsbeleid

Wij vinden het belangrijk dat iedere werknemer de mogelijkheid heeft om zich, door middel van opleiding en training, te bekwamen in diens vakgebied en specialisme.

Groei

Ons doel is een gezonde groei te realiseren door te investeren in productinnovatie, personeel, methoden, middelen en de acquisitie van product-/marktcombinaties.

Efficiëntie

Het verbeteren van methoden en middelen bestemd voor de vervaardiging van onze producten en dienstverlening is een continu proces.
Uit het hierboven genoemde beleid blijkt dat een allesomvattend kwaliteits­management­systeem onmisbaar is voor het waarborgen van ons succes op lange termijn. De doelstellingen, zoals hierboven verwoord, zijn lange termijn doelstellingen. Korte termijn doelstellingen worden gespecificeerd in de jaarlijkse directiebeoordeling.
Om dit beleid te ondersteunen, hebben wij gekozen voor een kwaliteitsmanagementsysteem zoals beschreven in de standaard NEN-EN-ISO 9001:2015, welke de nieuwste norm betreft.
Hydroton B.V. is al sinds 1997 gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001.
Alle medewerkers zijn overeenkomstig geïnformeerd en geïnstrueerd.

Hydroton B.V.
Oktober 2021