Revisie Hydrauliek Unit Duurzaam alternatief Hydroton

Milieu & Duurzaamheid

Hydroton draagt bij aan een duurzame wereld door haar producten efficiënt te bouwen en componenten en diensten zo veel mogelijk lokaal te betrekken. Toch zijn er veel transportbewegingen nodig om de veelal buitenlandse componenten naar Nederland te vervoeren. Om de uitstoot daarvan te beperken worden de transporten bij toeleveringen naar Hydroton en uitleveringen vanaf Hydroton waar mogelijk gecombineerd. Transporteurs worden hierop geselecteerd. Onze medewerkers maken gebruik van een modern (service)wagenpark waarmee we de uitstoot van ons eigen vervoer reduceren. Voor interne transporten zetten we elektrische heftrucks in. Daarnaast maken we gebruik van duurzaam opgewekte stroom.

Ontwerp en ontwikkeling

Tijdens de engineering-fase wordt uw project tot in detail uitgewerkt. Daarbij houden onze engineers rekening met duurzaamheid en de uitstoot van uw toekomstige machine. Zij maken een efficiënt ontwerp waarbij warmte-ontwikkeling zo veel mogelijk wordt vermeden. De verbrandings- of elektromotoren die worden toegepast voldoen aan de hoogste normen voor efficiëntie.

Revisie en hergebruik

We denken graag met u mee, ook op het gebied van revisie en hergebruik. Zo zullen we niet altijd een nieuwe installatie adviseren. Het kan in sommige gevallen immers verstandig zijn om de huidige installatie of het component te reviseren en het een tweede leven te geven. Daarbij gebruiken we de originele onderdelen en worden alleen de aan slijtage onderhevige componenten vervangen door nieuwe. Wij adviseren altijd om de elektromotoren te vervangen door energiezuinige exemplaren. Oliemonsters laten we bij een laboratorium onderzoeken alvorens wij adviseren om deze te filteren of vervangen. Op deze manier gaan we duurzaam om met grondstoffen. Wilt u weten of revisie van uw hydraulische systeem of component raadzaam is? Neem contact op met een van onze specialisten.

Afvalstroom en circulaire economie

Hydroton draagt bij aan een circulaire economie. Na fabricage van onze producten blijven verschillende restmaterialen over. Deze worden zorgvuldig gesorteerd en zo veel mogelijk hergebruikt. Gebruikte hydrauliek olie wordt afgevoerd om hergebruikt te worden. Schroot wordt op materiaalsoort gesorteerd en ingeleverd bij recyclingbedrijven. Gebruikte hoge druk slangen, filters, poetslappen en verfresten worden gescheiden afgevoerd als chemisch afval. Papier en restafval worden gescheiden en ontvangen verpakkings- en vulmaterialen worden waar mogelijk hergebruikt. Bijvoorbeeld om onze producten te beschermen tijdens transport naar de klant. Dankzij de digitalisering wordt het papiergebruik binnen Hydroton steeds verder gereduceerd.
Revisie Hydrauliek Unit Duurzaam alternatief Hydroton
hydrauliek werkplaats revisie-duurzaamheid
Revisie Hydrauliek Unit Duurzaam alternatief Hydroton