Het kwaliteitshandboek is vervaardigd door Hydroton B.V., met als doel het kwaliteitsmanagementsysteem dusdanig vast te leggen dat door Hydroton B.V. ontwikkelde, gefabriceerde en geleverde producten c.q. diensten een marktbehoefte vervullen, overeenkomen met klantenverwachtingen en -specificaties alsmede wettelijke regelingen, codes en standaarden.

Het beleid van Hydroton B.V. is gericht op lange termijn economisch succes en het vervullen van marktbehoefte en -verwachting door middel van strategie, personeelsbeleid, groei en efficiency.

Strategie

Alleen door het creëren van significante, concurrerende voordelen welke onze producten en diensten onderscheiden van andere, dienen onze klanten blijvend te kiezen voor onze producten en diensten in ons marktsegment.

Personeelsbeleid

Wij zullen continue werken aan de ontwikkeling en implementatie van arbeidsomstandigheden waarin elke werknemer de mogelijkheid heeft om door middel van opleiding en training zich te bekwamen in zijn vakgebied en specialisme.

Groei

Wij stellen ons tot doel te groeien door middel van investering in productinnovatie, acquisitie product-/marktcombinaties, personeel, methoden en middelen.

Efficiency

Wij werken continue aan verbeteringsprojecten ten aanzien van methoden en middelen bestemd voor de vervaardiging van onze producten en dienstverlening.

Het hierboven genoemde beleid laat duidelijk zien dat alleen een alles omvattend kwaliteits-managementsysteem ons succes op lange termijn kan waarborgen. De doelstellingen, zoals hierboven verwoord, zijn lange termijn doelstellingen. Korte termijn doelstellingen worden gespecificeerd in de jaarlijkse directiebeoordeling.

Om dit beleid te ondersteunen, hebben wij gekozen voor een kwaliteitsmanagementsysteem zoals beschreven in de standaard NEN-EN-ISO 9001:2015 , welke de nieuwste norm betreft.
Reeds sinds 1997 is Hydroton B.V. gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001.
Alle medewerkers zijn overeenkomstig geïnformeerd en geïnstrueerd.

Hydroton B.V., september 2020.